breakinq:

following back tons

breakinq:

following back tons

(Source: reflectively)

363,878 notes

breakinq:

following back tons

breakinq:

following back tons

(Source: chicgarden)

193,527 notes

ANG TUNAY NA STUDYANTE MAY EYEBAGS πŸ‘€

ANG TUNAY NA STUDYANTE MAY EYEBAGS πŸ‘€

heyyer swimming buddy, singing buddy, study buddy and my partner ‘not’ in crime! haha! tagal na tayo di nakapag.ktv ba! busy ka naman kasi. wala na akong kasama mag.tanga sa downtown. huhu πŸ˜” hahaha happy birthday! loveyou! (ew) hahaha 😚

heyyer swimming buddy, singing buddy, study buddy and my partner ‘not’ in crime! haha! tagal na tayo di nakapag.ktv ba! busy ka naman kasi. wala na akong kasama mag.tanga sa downtown. huhu πŸ˜” hahaha happy birthday! loveyou! (ew) hahaha 😚

#dotd πŸ‘Œ

#dotd πŸ‘Œ